Foto: Daniel Stølen, Innherred
Sikkerhet og nye togregler under Vømmølfestivalen 2023
22 mai, 2023

I dag har det vært en gjennomgang av sikkerheten under festivalen og de nye reglene i årets vømmøltoget.

Tilstede var Per Henrik Bykvist (innsatsleder for politiet), Trond Marius Fornes (innsatsleder brann), Lisbeth Berdal (innsatsleder helse), June Helen Vårli-Berg (korpsleder, Røde Kors), Kai Veium (Avarn), Svenn Erik Sagvold (festivalsjef), Arild Thomassen (vaktsjef) og Torine Haugmark (vømmølkomité).

Det største fokuset i vømmøltoget er alles sikkerhet. For at årets vømmøltog skal gjennomføres, er det i samråd med Politiet bestemt at det ikke tillates tak på hengere. Det er flere grunner til dette, blant annet for å begrense oppbevaring av alkohol og forbedre sikkerheten. I fjor opplevde vi flere tilfeller der folk klatret opp på takene, falt ned og skadet seg.

Alle ekvipasjer må være oppmerksomme på denne regelen. Alle som skal delta i årets tog med kjørende ekvipasjer, må forhåndspåmelde seg innen fredag 2. juni kl. 15.00. Gående/syklende kan melde seg på i tidsrommet 10.00 – 11.30 før togets avgang på lørdag. Alle registrerte får et startnummer, dette plasseres på høyre side av farkost.

Alle kortesjer vil bli nøye inspisert, og ekstra vaktpersonell vil være til stede både før, under og etter toget for å forhindre uønskede episoder, spesielt knyttet til alkohol. Politiet understreker også at de vil være til stede under kveldsarrangementene. Medbrakt alkohol er ikke tillatt, og alle deltakere vil bli sjekket ved inngangen.

Sikkerhet er det gjennomgående temaet for hele festivalen. Røde Kors vil bidra med sine ressurser, spesielt med tanke på elva bak scenen. De vil være til stede hele kvelden for å bistå ved behov. I tillegg håper de å kunne ha båten sin tilgjengelig hvis vannstanden tillater dette. Dette har vi gode erfaringer med. De vil ha hovedsete i paviljongen i Folkeparken. Helse er godt ivaretatt, og en lege vil være til stede under kveldsarrangementet. Brannvesenet vil også være på plass med et vaktlag.

Årets tema er TRAMPSYKKEL og vi vil derfor oppfordre alle som har en tungtrødd sykkel stående, til å slenge seg med, store og små. Det er også mulighet for å slenge seg med rundt om i løypa om du plutselig får lyst til å være med. Gående bidrag er alltid et friskt pust i toget og vi oppfordrer de som har lyst til å tørke støv av de gamle syklene som står rundt omkring og bli med på moroa. Det er viktig at toget og arrangementet i Folkeparken på dagtid forblir et familiearragement for store og små, og at reglene respekteres slik at vi kan fortsette å gjennomføre festivalen i årene fremover.

I vømmøltoget er det plass til alle, så finn frem vømmøl-stasen og bli med på moroa!