Informasjon vømmøltog
2 jun, 2023

Vi minner om fristen for påmelding av kjørende til vømmøltoget som går ut klokka 15.00 i dag. Det er ikke mulighet for påmelding av kjøretøy etter dette tidspunktet.

Gående/syklende registrerer seg i morgen, lørdag.

Registrering og utdeling av startnummer starter lørdag klokka 10.00 og slutter 11.30.

Det blir stort oppmøte, så vi ber alle om å kom så tidlig som mulig innenfor dette tidsrommet.