Inngang og priser

Billetter

Info
Billetter til fredag, lørdag og helgepass må byttes til bånd i vømmølbutikkene på AMFI eller ALTI. Ledsagerbevis godtas.

Billetter og vømmølpass kan kjøpes over disk på alle Kultars utsalgssteder eller på nett. Det selges billetter ved inngang til Folkeparken lørdag, men vi anbefaler å kjøpe på forhånd for å unngå kø. Kun kort ved inngang. Ingen kontanter!

Med helgepass får du inngang til Vømmølfest i Porcelen Avenue fredag 31. mai og Storvømmølfæst’n i Folkeparken lørdag 1. juni. Det er kun et begrenset antall helgepass tilgjengelig.

Aldersgrense i sentrum fredag: 20 år
Aldersgrense Folkeparken lørdag: 18 år

Aldersgrenser

Aldersgrense vin og vømmøl onsdag: 18 år
Aldersgrense vømmølquiz torsdag: 18 år
Aldersgrense i sentrum fredag: 20 år
Aldersgrense i Folkeparken lørdag: 18 år

Ledsagerbevis

Har du behov for følge eller assistanse ved deltakelse under Vømmølfestivalen, kommer ledsager inn gratis ved framvisning av ledsagerbevis.

Informasjon

Du sparer penger og tid på å kjøpe billetter eller festivalpass på forhånd. Billetter til fredag, lørdag og helgepass må byttes til bånd i vømmølbutikkene på AMFI eller ALTI.

Togreglement

Togregler

Vømmølopptoget er et familiearrangement og for at sikkerheten skal ivaretas skal alle deltakere følge disse regler.

 • Toget skal foregå i gangfart og skal godkjennes av politiet. Politiet setter vilkår.
 • Anvisninger fra vakter og Politi skal følges. Ekvipasjer vil bli gjennomgått av Politi og arrangør før togstart.
 • Alkohol er ikke tillatt i toget. Synlig berusede personer vil bli tatt ut av toget. Drikking på offentlig sted blir bøtelagt. Politi vil håndheve dette.
 • All bruk av åpen ild er forbudt.
 • Bruk av lydanlegg skal ikke være til sjenanse for andre ekvipasjer. Kun vømmølmusikk.
 • Nummerplakat plasseres godt synlig på høyre side av ekvipasje/kjøretøy.
 • Toget passerer under broer/underganger. Minste frihøyde midt i kjørebanen er fire meter.
 • Ved ankomst Folkeparken skal alle ekvipasjer parkere på anvist plass.
 • Ekvipasjer kjøres hjem senest 14.00.
Kjøretøy/tilhenger
 • Vegtrafikklovens og kjøretøyforskriftens bestemmelser gjelder. Alle som skal delta med kjøretøy i opptoget må sørge for at kjøretøy og tilhengere er dekket av minimum ansvarsforsikring.
 • Alle tilhengere skal være uten tak og ha innsyn. Tilhenger må ha lem foran mot kjøretøy med minimum 1 meter høyde. Lemmer på siden må ha minimum høyde på 40 cm fra platten eller fra sitteinnretning. Se illustrasjon her.
 • Alle kjøretøy skal ha brannslukkingsutstyr.
 • Alle kjøretøy må være veteran.
 • Alle kjøretøy skal registreres ved ankomst.
 • Personbefordring skal ikke overskride vektgodkjenning, og befordringen må være betryggende.
 • Bruk av prøvekjennemerker er OK. Kan brukes ved flytting av kjøretøy. Kjøretøyet skal uansett være i forsvarlig stand. Prøvekjennemerker utstedes av Statens Vegvesen, der vil det bli gitt nærmere orientering om reglene for bruk.
 • Uregistrert tilhenger kan brukes, men kun i prosesjon. Det vil si at uregistrerte kjøretøy kun kan benyttes i prosesjonen, og må fraktes lovlig på annen måte frem til og bort fra prosesjonen.

Overnatting og transport

Campingplasser

Stiklestad Camping, Verdal
tlf. +47 901 66 649
http://stiklestadcamping.no/

Soria Moria Camping, Verdal
tlf. +47 908 22 701
http://soriamoriaparken.no/

Koa Camping, Røra
tlf. +47 74 15 44 71
http://www.koa-camping.no

Levanger Camping, Levanger
tlf. +47 4000 7006
http://www.levangercamping.no

Hoteller

Verdal Hotell, Verdal
tlf. +47 74 07 88 00
http://www.verdalhotell.no/

Stiklestad Park Hotell, Verdal
tlf. +47 74 03 82 00
http://www.stiklestadpark.no

Stiklestad Hotell, Verdal
tlf. +47 74 04 42 00
http://stiklestad.no/hotell/

Thon Hotel Backlund, Levanger
tlf. +47 74 08 16 00
http://thonhotels.no

Buss

Vømmølfestivalen har dessverre ikke et samarbeid med busselskaper om skyss til eller fra festivalen. Vi anbefaler å sjekke med ditt lokale busselskap.

Praktisk info

Bytting av billetter i bånd

Billetter til fredag, lørdag og helgepass må byttes til bånd i vømmølbutikkene på AMFI eller ALTI. Det anbefales at de som har mulighet til å bytte allerede på tirsdag og onsdag, gjør det. Da slipper du unna mye kø.

Åpningstider stands:
Tirsdag 28. mai: kl 16.00 – 19.00
Onsdag 29. mai: kl 16.00 – 19.00
Torsdag 30. mai: kl 16.00 – 19.00
Fredag 31. mai: kl 16.00 – 19.00
Lørdag 1. juni: kl 10.00 – 16.00

Storvømmølfæst'n

Storvømmølfæst’n foregår i Folkeparken. Aldersgrense er 18 år.

Det selges billetter ved inngang, men vi anbefaler å kjøpe på forhånd for å unngå kø.Pris forhånd: 450,-, pris ved inngang: 550,-. Kun kort ved inngang. Ingen kontanter!

Vømmølfæst i Porcelen Avenue

Vømmølfesten i sentrum foregår på Tapas mat og vinhus, Verdal hotell og i Fæbys serveringstelt. Alle ligger i Jernbanegata.

Aldersgrense er 20 år.

Vømmølbutikk

Vømmølbutikkene finner du på AMFI og ALTI. Her er det salg av billetter til arrangementene og t-skjorter. Her bytter du også kjøpte billetter i armbånd.

Åpningstider:
Tirsdag 28. mai: kl 16.00 – 19.00
Onsdag 29. mai: kl 16.00 – 19.00
Torsdag 30. mai: kl 16.00 – 19.00
Fredag 31. mai: kl 16.00 – 19.00
Lørdag 1. juni: kl 10.00 – 16.00

Bongsalg

Bonger i Folkeparken

Det er salg av bonger for alkoholholdig drikke på lørdagskvelden. Det er godt med utsalgsplasser for bonger.

Helse og sikkerhet

Førstehjelp

Vi oppfordrer alle til å opptre hensynsfullt og ta vare på hverandre. Ved skader eller ulykker ring 113. Røde Kors er tilstede på alle våre arrangementer.

Vakthold

Ansvarlig vakthold ved festivalen er Avarn Securities. I tillegg stiller Verdal Idrettslag med mange parkvakter. Kontakt Avarn eller parkvaktene for hjelp eller informasjon om noe skulle oppstå.

Tapt/funnet

Ta kontakt med Svenn Erik Sagvold på telefon 48 21 96 53 om du har mistet noe. Gjenglemte ting kan hentes innen en uke etter festivalens slutt. Etter dette kastes eventuelle gjenstander.