Vømmølkomité/kontaktinformasjon

Festivalsjef
Svenn Erik Sagvold
Telefonnummer: 482 19 653
sesa@verdal.kommune.no

Arrangement/teknisk ansvarlig
Morten Aune
Telefonnummer: 902 77 483

Musikkansvarlig
Kalle Garli
Telefonnummer: 906 84 479
kallegarli@hotmail.com

Presse/sosiale medier/markedsføring
Torine Haugmark
Telefonnummer: 932 37 522
torinehaugmark@hotmail.com

Nett/sosiale medier/markedsføring
Espen Rønning
Telefonnummer: 922 18 162
post@espenronning.no

Vaktleder
Arild Thomassen
Telefonnummer: 917 67 602