Vømmøltog

Temaet for Vømmølfestivalen 2024 er St. Hans!
Vømmølopptoget starter på Rådhusplassen i Verdal og går gjennom sentrum til Folkeparken.
Alle kjørende må registrere seg på forhånd. Siste frist for påmelding er fredag 31. mai kl. 15.00. Oppmøte kjørende er lørdag 10.00 – 11.30. Påmeldingsskjema finner du under togreglementet.
Alle gående/syklende kan registrere seg i tidsrommet 10.00 – 11.30 før vømmøltoget starter.
Alle registrerte får et startnummer, dette plasseres på høyre side av farkost.

For at vømmøltoget skal være en morsom og positiv opplevelse for store og små, må alle deltakere lese og rette seg etter togreglementet nedenfor. Ved brudd på disse regler og lover vil ekvipasje/deltaker(e) bli bortvist fra toget og sjåfør vil bli holdt ansvarlig.

Togreglement

 • Toget skal foregå i gangfart og skal godkjennes av politiet. Politiet setter vilkår.
 • Anvisninger fra vakter og Politi skal følges. Ekvipasjer vil bli gjennomgått av Politi og arrangør før togstart.
 • Alkohol er ikke tillatt i toget. Synlig berusede personer vil bli tatt ut av toget. Drikking på offentlig sted blir bøtelagt. Politi vil håndheve dette.
 • All bruk av åpen ild er forbudt.
 • Bruk av lydanlegg skal ikke være til sjenanse for andre ekvipasjer. Kun vømmølmusikk.
 • Nummerplakat plasseres godt synlig på høyre side av ekvipasje/kjøretøy.
 • Toget passerer under broer/underganger. Minste frihøyde midt i kjørebanen er fire meter.
 • Ved ankomst Folkeparken skal alle ekvipasjer parkere på anvist plass.
 • Ekvipasjer kjøres hjem fra Folkeparken senest 14.00.

 

Kjøretøy/tilhenger

 • Vegtrafikklovens og kjøretøyforskriftens bestemmelser gjelder. Alle som skal delta med kjøretøy i opptoget må sørge for at kjøretøy og tilhengere er dekket av minimum ansvarsforsikring.
 • Alle tilhengere skal være uten tak og ha innsyn. Tilhenger må ha lem foran mot kjøretøy med minimum 1 meter høyde. Lemmer på siden må ha minimum høyde på 40 cm fra platten eller fra sitteinnretning. Se illustrasjon lenger ned.
 • Alle kjøretøy skal ha brannslukkingsutstyr.
 • Alle kjøretøy må være veteran.
 • Alle kjøretøy skal registreres ved ankomst.
 • Personbefordring skal ikke overskride vektgodkjenning, og befordringen må være betryggende.
 • Bruk av prøvekjennemerker er OK. Kan brukes ved flytting av kjøretøy. Kjøretøyet skal uansett være i forsvarlig stand. Prøvekjennemerker utstedes av Statens Vegvesen, der vil det bli gitt nærmere orientering om reglene for bruk.
 • Uregistrert tilhenger kan brukes, men kun i prosesjon. Det vil si at uregistrerte kjøretøy kun kan benyttes i prosesjonen, og må fraktes lovlig på annen måte frem til og bort fra prosesjonen.

 

Påmelding

Påmelding av kjørende til Vømmøltoget 2024 er avsluttet. Gående/syklende deltakere kan registrere seg ved oppmøte på Rådhusplassen lørdag1. juni kl. 10.00 - 11.30.