Vømmøltog

Temaet for Vømmølfestivalen 2024 blir lansert før jul! Påmeldingsskjema åpner samtidig.

 Alle kjørende må registrere seg på forhånd. Påmeldingsskjema finnes lenger ned. Siste frist for påmelding er fredag 31. mai kl. 15.00.

Alle gående/syklende kan registrere seg i tidsrommet 10.00 – 11.30 før vømmøltoget starter.

Alle registrerte får et startnummer, dette plasseres på høyre side av farkost.

For at vømmøltoget skal være en morsom og positiv opplevelse for store og små, må alle deltakere lese og rette seg etter togreglementet nedenfor. Ved brudd på disse regler og lover vil ekvipasje/deltaker(e) bli bortvist fra toget og sjåfør vil bli holdt ansvarlig.

Vømmølopptoget er et familiearrangement og for at sikkerheten skal ivaretas må alle deltakere følge disse regler.

 • Vegtrafikklovens og kjøretøyforskriftens bestemmelser gjelder. Alle som skal delta med kjøretøy i opptoget må sørge for at kjøretøy og tilhengere er dekket av minimum ansvarsforsikring.
 • Anvisninger fra vakter og Politi skal følges. Ekvipasjer vil bli gjennomgått.
 • Alkohol er ikke tillatt i toget. Synlig berusede personer vil bli tatt ut av toget.
 • Drikking på offentlig sted blir bøtelagt. Politi vil håndheve dette.
 • All bruk av åpen ild er forbudt.
 • Alle tilhengere skal være uten tak og ha innsyn.
 • Alle kjøretøy skal ha brannslukkingsutstyr.
 • Alle kjøretøy må være veteran og skal registreres ved ankomst.
 • Bruk av lydanlegg skal ikke være til sjenanse for andre ekvipasjer. Kun vømmølmusikk.
 • Nummerplakat plasseres godt synlig på venstre side av kjøretøyet.
 • Ved ankomst Folkeparken skal alle ekvipasjer parkere på anvist plass.
 • Ekvipasjer kjøres hjem senest 14.00.
 • Personbefordring skal ikke overskride vektgodkjenning.
 • Befordringen må være betryggende.
 • Tilhenger må ha lem foran med minimum 1 meter høyde
 • Lemmer på siden må ha minimum høyde på 40 cm fra platten eller evnt. Fra sitteinnretning.
 • Skal foregå i gangfart.
 • Godkjent av politiet. Politiet setter vilkår.
 • Uregistrert tilhenger kan brukes, men kun i prosesjon. Det vil si at uregistrerte kjøretøy kun kan benyttes i prosesjonen, og må fraktes lovlig på annen måte frem til og bort fra prosesjonen.
 • Trekkvogn må ha ansvarsforsikring.
  • Bruk av prøvekjennemerker er OK. Kan brukes ved flytting av kjøretøy.
  • Kjøretøyet skal uansett være i forsvarlig stand.
  • Utstedes av Statens Vegvesen, der vil det bli gitt nærmere orientering om reglene for bruk
  • Toget passerer under broer/underganger. Minste frihøyde midt i kjørebanen er fire meter.
  • Ekvipasjer vil bli kontrollert av Politi, Statens Vegvesen og arrangør før togstart.

  Påmeldingsskjema åpner når tema er lansert.