Påmelding vømmølkviss

Bli med på årets vømmølkviss og vis din uovertrufne kunnskap om vømmøluniverset!
Hvert lag kan ha maks seks medlemmer. Pris per lag er 500,-. Vømmølkvissen starter kl. 21.00.

I år er det påmelding til vømmølkvissen på Kultar.no.
Lagleder må kjøpe billett og registrere navn.
Ved ankomst kvissen må lagleder registrere lagnavn hos kvissmaster og motta svarark.