TORSDAG 1. JUNI

Programmet er under utvikling.

FREDAG 2. JUNI

20.00: Vømmølfæst i porcelen avenue

LØRDAG 3. JUNI

10.00 – 12.00: Vømmølstemning i sentrum

Vømmølmusikk og stemning fra scenen.

12.00: Vømmøltoget

Vømmøltoget starter på Rådhusplassen og går gjennom sentrum til Folkeparken.
Meld deg på ved oppmøte på Rådhusplassen vømmøllørdagen fra og med kl. 10.00.

20.00 – 02.00: Storvømmølfæst’n

Årets fest i Folkeparken, Verdal.

02.00: Vømmølfestivalen 2022 avsluttes

Takk for i år og vel hjem!