Hva er vømmøl?

…og hvor kommer det fra?

Hans Rotmo har fortalt at Vømmøl og Porselen slo ned i hodet hans som lyn fra klar himmel en dag han var på veg til en forelesning, mens han gikk på universitetet i Oslo.

Ordet ”Vømmøl” har sitt utspring i Vadmel (eller Veinnmøl som det ble uttalt på innherredsdialekt). For eldre generasjoner er Veinnmøl betegnelsen på et tøystoff som det ble sydd klær av, brukt til hverdags og til fest.

Vømmøl (Vadmel), er grovt, ullstoff, mer eller mindre valket eller stampet. Vadmel ble svært mye brukt til klær blant norske bønder og allmuesfolk tidligere. Vadmel ble som regel produsert av bøndene selv av ull fra gårdens sauer.

I Vømmølsk sammenheng står Vømmøl for noe som er tuftet på tradisjon over flere generasjoner og som er solid og slitesterkt. Mens Porselen er tuftet på den urbane kapitalismens gyngende grunnmur som er skjør og går lett i stykker.

Porselen er et hardt keramisk materiale, vanligvis hvitt eller nesten hvitt. Det brukes i sammenhenger der man trenger et hardt og sterkt materiale med gode formingsegenskaper, som for eksempel i tallerkener og fat.

Når yngre generasjoner hører ordet Vømmøl, tenker de nok først og fremst på Hans Rotmo, vømmølmusikken, vømmølfigurene, karnevalstilstander med gamle klær og ikke minst fest.

Vømmølmusikken

Tekstene i Vømmøl-sangene skildret livet og ulike problemer folk i utkant-Norge må stri med. Det som kanskje appellerer til den største delen av dagens Vømmøl-entusiastene, er nok de humoristiske, livlige og billedlige Vømmøl-tekstene som skildringene av figurene/personene i Vømmøldalen.

Den seriøse undertonen ligger i det faktum at folket flytter fra ”Vømmøldalen” og ned til nabokommunen i sør. Til ”Porcelen” der kommersielle krefter stadig truer med å utrydde vømmølkulturen. Sitat; De sanerte sine gårder, de dro bort fra sine hjem.

Dette så nok Hans Rotmo og tok for seg dette store temaet på en måte og med en vinkling som traff folk midt i planeten.

Mange har sterke røtter i utkant-Norge, og kjenne seg igjen sine egen, foreldres og besteforeldres livssituasjon i Vømmølstoffet. Det at tekstene og budskapet er pakket inn i fengende rytmer, ispedd en god dose folkemusikk og humor, gjør Vømmølmusikken fullkommen.

Hvor er Vømmøldalen?

Mange har prøvd å forestille seg hvor Vømmøldalen egentlig ligger. Mange mener at Vømmøldalen ligger i Trøndelag. Men om du sammenligner aktuelle bygdesamfunn med Vømmølsamfunnet, så oppdager du at Vømmøldalen ligger overalt. Likeså likhetstrekkene med Vømmøldal – Porcelensstrand – modellen over hele Norge.

Kanskje er hele Vømmøluniverset bare et sammensurium og en samfunnsskildring av hele Norge i etterkrigstida. Vømmøldalen ligger egentlig inne i folks hoder.

Vømmøldalen kan ikke spores til et bestemt sted på Norgeskart. Du må bruke ditt eget kart, din egen fantasi, for å se for deg alle de rare personene, gatene i Porcelensstrand og den vakre elva Vømmøla. Vømmøldalen finnes inne i hodene på de som vet hvilke konsekvenser store inngrep i naturen, et vekstindustrisamfunn og den ”porselene” kapitalismen har å si for Norge og verden ellers.