Dette orkesteret står for rytmisk drivende norsk gammeldansmusikk. Det viderefører tradisjonen etter P.A. Røstads kvartett med Hilmar Alexandersen, som på 1970-tallet ble et begrep i “gammeldans-Norge”. Den gang med Petter Andreas Røstad sr. som orkesterleder, nå med...